Xóa chữ Sản Phẩm trong Yoast SEO Breadcrumb

By | Tháng Hai 8, 2021

Thường trong breadcrumb của Yoast SEO sẽ kèm theo chữ Sản phẩm hoặc Product. Để xóa đoạn đó, hãy chèn đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng

/* Remove "Products" from Yoast SEO breadcrumbs in WooCommerce */
add_filter( 'wpseo_breadcrumb_links', function( $links ) {

  // Check if we're on a WooCommerce page
  // Checks if key 'ptarchive' is set
  // Checks if 'product' is the value of the key 'ptarchive', in position 1 in the links array
  if ( is_product() ) {
    // True, remove 'Products' archive from breadcrumb links
    unset( $links[1] );
  }

  // Rebase array keys
  $links = array_values( $links );

  // Return modified array
  return $links;

});

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *