Category Archives: VPS

Tạo swap cho VPS

1. SWAP là gì? Tại sao phải tạo SWAP Swap là RAM (bộ nhớ đệm) được lấy đổi từ ổ cứng. Nó được sử dụng khi RAM vật lý đã được sử dụng hết (hoặc hỗ trợ sử dụng song song) nhằm tăng dung lượng bộ nhớ đệm. Việc cài đặt SWAP trên Linux sẽ làm tăng độ an… Read More »

Cài đặt LEMP trên Centos 7

1. LEMP là gì LEMP là một server chạy Linux, Nginx (đọc là Engine x), MySql và PHP (hoặc Perl/Python). Nó tương tự như LAMP server ngoại trừ việc web server nền tảng được giám sát bằng Nginx thay vì Apache 2. Cài đặt LEMP trên Centos Vui lòng thay tên miền demo.com bên dưới… Read More »

Code test cấu hình VPS

Lệnh test:  bash <(curl -s http://lg-vn2.vhost.vn/check.sh) Chi tiết: Lấy thông tin CPU (model, số core, xung nhịp). Lấy thông tin dung lượng RAM/RAM usage. Lấy thông tin dung lượng swap/swap usage. Lấy thông tin dung lượng disk/disk usage. Thông tin Virtualization. Xem uptime. Numjobs trong lệnh FIO sẽ là số core của CPU nhân 4.… Read More »

Category: VPS