Category Archives: Tút

Xóa chữ Sản Phẩm trong Yoast SEO Breadcrumb

Thường trong breadcrumb của Yoast SEO sẽ kèm theo chữ Sản phẩm hoặc Product. Để xóa đoạn đó, hãy chèn đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng /* Remove “Products” from Yoast SEO breadcrumbs in WooCommerce */ add_filter( ‘wpseo_breadcrumb_links’, function( $links ) { // Check if we’re on a WooCommerce page // Checks… Read More »

Chuyển giá sản phẩm về nằm trên nút Add to cart

Mặc định một số theme, giá sản phẩm nằm dưới tên sản phẩm và trên mô tả sản phẩm. Vị trí này với một số bạn là bình thường, nhưng một số bạn không hợp nhãn, muốn chuyển nó xuống phía dưới mô tả và nằm trên nút Add to cart. Việc đơn giản là… Read More »

Bật cài đặt SSL cho Domain Pointer

Mình không cần giải thích thêm về domain pointer, vì các bạn đã tìm đến bài này là bạn đang dùng nó, biết nó là gì. Nhưng Directadmin mặc định không có cài đặt SSL cho domain pointer. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách bật tính năng cài ssl cho domain pointer. Cả bằng… Read More »

Cách cấu hình webmail.domain.com mặc định cho tên miền mới trên Directadmin

Trên Directadmin có hệ thống webmail chạy cũng khá ổn định. Tuy nhiên link login thường là https://ten-mien.com/roundcube. Hơi khó nhớ! Hôm nay mình chia sẽ cách cấu hình webmail.ten-mien.com thành link mặc định cho tất cả tên miền trên server directadmin của mình. Đối tượng áp dụng: Webserver: Apache Let’s encrypt enable Đã cài… Read More »

Code nhúng document dạng docx, pdf vào web

Có rất nhiều cách để nhúng file document dạng doc, docx, pdf, xls, xlsx lên web của mình. Ví dụ Sử dụng thẻ  <embed> và <object>, tuy nhiên đây được xem là phương thức lỗi thời, và đã dần bị loại bỏ Sử dụng thẻ <iframe> Sau đây là cách nhúng trình xem document trong… Read More »

Code xóa tên bài viết trên breadcrumb yoast seo

Có nhiều bạn sử dụng breadcrumb của yoast seo trên web mình, tuy nhiên trong đó nó có luôn cái tên bài viết hiện tại. Nhìn rườm rà, dài dòng và cảm giác bị dư thừa. Sau đây là đoạn code giúp bạn xóa bỏ cái cảm giác đó. function adjust_single_breadcrumb( $link_output) { if(strpos( $link_output,… Read More »