Tạo swap cho VPS

By | Tháng Mười Hai 31, 2019

1. SWAP là gì? Tại sao phải tạo SWAP

Swap là RAM (bộ nhớ đệm) được lấy đổi từ ổ cứng. Nó được sử dụng khi RAM vật lý đã được sử dụng hết (hoặc hỗ trợ sử dụng song song) nhằm tăng dung lượng bộ nhớ đệm. Việc cài đặt SWAP trên Linux sẽ làm tăng độ an toàn của máy chủ vật lý (hoặc VPS)

2. Tạo SWAP

2.1 login SSH vào VPS.

Nếu các bạn chưa biết login SSH thế nào thì có thể search google hoặc tham khảo bài Cách login vào SSH

2.2 Tạo swap:

Chúng ta gõ lệnh free -m xem đã có swap chưa. Nếu có thì sẽ như hình bên dưới

Cách cài đặt Directadmin Crack 1

Còn chưa có thì chúng ta chạy lệnh sau để tạo swap như sau:

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048
ls -lh /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo "/swapfile swap swap defaults 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab

Lưu ý: Chỗ Count=2048 là tạo swap có dung lượng là 2G. Dung lượng này thường được tính theo dung lượng RAM. Nếu RAM <= 2G thì swap sẽ gấp đôi RAM, Nếu trên 2G ram thì swap bằng RAM.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *