Tag Archives: nginx

Cài đặt LEMP trên Centos 7

1. LEMP là gì LEMP là một server chạy Linux, Nginx (đọc là Engine x), MySql và PHP (hoặc Perl/Python). Nó tương tự như LAMP server ngoại trừ việc web server nền tảng được giám sát bằng Nginx thay vì Apache 2. Cài đặt LEMP trên Centos Vui lòng thay tên miền demo.com bên dưới… Read More »