How to set acf image field as feature image (works with custom post types too)

By | Tháng Hai 4, 2020

Đơn giản là thêm đoạn code này vào functions.php của theme đang dùng

<?php
 
function acf_set_featured_image( $value, $post_id, $field ){
  
  if($value != ''){
    //Add the value which is the image ID to the _thumbnail_id meta data for the current post
    add_post_meta($post_id, '_thumbnail_id', $value);
  }
 
  return $value;
}

// acf/update_value/name={$field_name} - filter for a specific field based on it's name
add_filter('acf/update_value/name=minhhien', 'acf_set_featured_image', 10, 3);

Nhớ đổi name=”minhhien” thành name=”slug-field” của bạn nhé

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *