How to remove Facebook’s fbclid parameter

By | Tháng Một 9, 2020

Từ 2019 mình thấy những link bài viết share lên FB, khi người dùng click vào thì nó hay trả về dạng /?fbclid=xxxx…… Nhìn rất ngứa mắt

Hôm nay mình chia sẻ cách để xử lý nó.

Đơn giản là bạn thêm đoạn code sau và file .htaccess (nó nằm đâu thì bạn chịu khó tìm hiểu nha)

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} =GET [NC,OR]
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} =HEAD [NC]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)&?fbclid=[^&]+$ [NC]
  RewriteRule ^/?(.*)$ /$1?%1 [NE,L,R=301,E=limitcache:1]
  Header always set Cache-Control "max-age=604800" env=limitcache </IfModule>

Chúc các bạn thành công

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *