Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục sản phẩm

By | Tháng Hai 17, 2020

Đơn giản là chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng, sau đó css lại là được

// Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục
function mh_product_subcategories( $args = array() ) {
  $parentid = get_queried_object_id();     
  $args = array(
    'parent' => $parentid
  );
  $terms = get_terms( 'product_cat', $args ); 
  if ( $terms ) {     
    echo '<div class="cat-list archive"">';   
      foreach ( $terms as $term ) {             
        echo '<div class="cat-item">';                  
          echo '<h2>';
            echo '<a href="' . esc_url( get_term_link( $term ) ) . '" class="' . $term->slug . '">';
              echo $term->name;
            echo '</a>';
          echo '</h2>';                                   
        echo '</div>';                                 
    }
    echo '</div>';

  }
}
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'mh_product_subcategories', 10 );

Đoạn css thêm vào style.css của theme đang dùng

.cat-list.archive .cat-item {display: inline-block;padding: 8px 15px;background: #51bae6;margin-right: 10px;border-radius: 8px;}

.cat-list.archive h2 {
  margin-bottom: 0;
}

.cat-list.archive h2 a {
  color: white;
}
.cat-list.archive .cat-item:hover {
  background: black;
}
.cat-list.archive {
  margin-bottom: 15px;
}

Thành phẩm:

Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục sản phẩm 1

Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *