Code test cấu hình VPS

Lệnh test:  bash <(curl -s http://lg-vn2.vhost.vn/check.sh)

Chi tiết:

  • Lấy thông tin CPU (model, số core, xung nhịp).
  • Lấy thông tin dung lượng RAM/RAM usage.
  • Lấy thông tin dung lượng swap/swap usage.
  • Lấy thông tin dung lượng disk/disk usage.
  • Thông tin Virtualization.
  • Xem uptime.
  • Numjobs trong lệnh FIO sẽ là số core của CPU nhân 4. Ví dụ: CPU có 1 core thì chạy với numjobs=4, 2 cores thì chạy với numjobs=8.
  • Bổ sung thêm phần speedtest.
  • Cải thiện về output cho dễ nhìn hơn.

Give a Comment

Vui lòng tắt chặn quảng cáo

Vui lòng tắt chặn quảng cáo để xem nội dung

Renews