Checkout

Chủ TK: ĐINH LÊ GIANG

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB – CN Hồ Chí Minh
Số TK: 0003100019225009

Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB – CN Hồ Chí Minh
Số TK: 198186669

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – VCB – CN Nam Sài Gòn
Số TK: 0181003315917

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank – CN Hồ Chí Minh
Số TK: 19036217449011

Ngân hàng TMCP Công Thương – Vietinbank – CN Đông Sài Gòn
Số TK: 108005424457

Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Vĩnh Long – PGD Vũng Liêm
Số tài khoản: 29841813