Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin

By | Tháng Mười 15, 2019

Có lẽ không phải nói nhiều về tính năng này, chỉ cần click login là vô ngay phpmyadmin của database – tính năng phải chờ cả chục năm mới được Directadmin thêm vào.

Để cài đặt tính năng này chúng ta login vào SSH và chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/
./directadmin set one_click_pma_login 1
service directadmin restart
cd custombuild
./build update
./build phpmyadmin
Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin 1

Như vậy là xong, rất đơn giản, chút các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *