Cách xóa trường website trong form comment wordpress

Một số bạn muốn xóa trường website trong cái ô comment mặc định của wordpress.

Cách xóa trường website trong form comment wordpress 8

Rất đơn giản là thêm cái đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng

add_filter('comment_form_default_fields', 'website_remove');
function website_remove($fields)
{
     if(isset($fields['url']))
         unset($fields['url']);
     return $fields;
}

Chúc các bạn thành công!

Give a Comment

Vui lòng tắt chặn quảng cáo

Vui lòng tắt chặn quảng cáo để xem nội dung

Renews