Cách xóa trường website trong form comment wordpress

By | Tháng Một 5, 2020

Một số bạn muốn xóa trường website trong cái ô comment mặc định của wordpress.

Cách xóa trường website trong form comment wordpress 1

Rất đơn giản là thêm cái đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng

add_filter('comment_form_default_fields', 'website_remove');
function website_remove($fields)
{
     if(isset($fields['url']))
         unset($fields['url']);
     return $fields;
}

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *