Cách thêm đơn vị tiền tệ cho EDD

By | Tháng Một 22, 2020

Thêm đoạn mã sau vào functions.php của theme đang dùng

function mh_extra_edd_currencies( $currencies ) {
    $currencies['VND'] = __('Việt Nam Đồng', 'minh-hien');
    return $currencies;
}
add_filter('edd_currencies', 'mh_extra_edd_currencies');

Note: Nhớ đổi đơn vị tiền tệ trong đoạn code cho đúng với cái mình cần

Category: EDD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *