Cách tắt thông báo Warning: The system load average is

By | Tháng Sáu 29, 2019
Cách tắt thông báo Warning: The system load average is 1

Đôi khi VPS của bạn đang chạy rất bình thường, nhanh, mượt. Nhưng khi vào panel admin thì lại có hàng loạt thông báo Warning: The system load average is 10.x s hoặc hơn.

Vậy lỗi này do đâu? Lỗi này sinh ra do tính năng kiểm tra thời gian thực thi của ứng dụng trong dataskq. Nếu cái này lớn hơn 10s thì sẽ bị cảnh báo. Thật là khó chịu

Để fix lỗi này các bạn chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/conf
echo "check_load=0" >> directadmin.conf
service directadmin restart

Chỉ vậy thôi là xong ngay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *