Cách hiển thị nội dung theo ngôn ngữ

By | Tháng Mười Hai 10, 2019

Đôi khi có những đoạn nội dung chúng ta code trong functions.php chứ không phải trong theme, nên khi sử dụng website đa ngôn ngữ chúng ta không thể dịch được.

Hãy sửa function đó theo hướng sau. Đầu tiên check ngôn ngữ hiện tại, ứng với ngôn ngữ đó sẽ hiển thị nội dung tương ứng. Cụ thể như sau (chỉ áp dụng cho WPML)

$my_current_lang = apply_filters( 'wpml_current_language', NULL );
if($my_current_lang == 'en') {
    echo 'This is english content';
}
elseif($my_current_lang == 'fr') {
    echo 'Ceci est du contenu français';
}
else echo 'Đây là nội dung tiếng việt'; //Tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định

Như vậy  $my_current_lang = apply_filters( 'wpml_current_language', NULL ); là đoạn lệnh kiểm tra ngôn ngữ, sau đó ta so sánh giá trị nhận được là có thể cho ra đoạn nội dung tương ứng.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *