Bỏ phần thập phân trong giá của EDD

By | Tháng Một 23, 2020

Thêm code sau vào functions.php của theme đang dùng:

function mh_edd_remove_decimals( $decimals ) {

    return 0;
}
add_filter( 'edd_format_amount_decimals', 'mh_edd_remove_decimals' );

Chúc các bạn thành công!

Category: EDD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *